KONTROLA DOSTĘPU

Stosowanie systemów kontroli dostępu jest polecane szczególnie w firmach, w których znajdują się dokumenty poufne i tajne, a także w biurowcach, w których mieści się kilka firm w celu uniknięcia dostania się do pomieszczeń osób nieuprawnionych.

Elementami systemu kontroli dostępu są: centrala dostępu, kontroler (urządzenie logiczne przydzielające dostęp do pomieszczenia), terminal (zbliżeniowy czytnik kart, klawiatura kodowa), karta zbliżeniowa oraz niezbędne oprogramowanie. Oprogramowanie – poza funkcją identyfikacji – umożliwia również rejestrację i export danych w celu tworzenia raportów lub powiadamiania o zdarzeniach np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Instalowane przez nas komponenty systemu dostarczane są przez firmę ROGER oraz SATEL. Cechuje je estetyczny wygląd, niski koszt i łatwość obsługi.