SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY

Automatyzacja rejestrowania czasu pracy jest niezbędna w firmach zatrudniających większą ilość pracowników. Umożliwia między innymi uporządkowanie gospodarki płacowej.

Optymalnym wariantem jest integracja systemu rejestracji czasu Ekspander Wejść/Wyjść XM-2 firmy ROGER pracy z systemem kontroli dostępu. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze wykorzystanie urządzeń i oprogramowania. Uzupełnienie systemu KD o moduł wejść/wyjść i odpowiednie oprogramowanie, pozwala na: rejestrację zdarzeń dla celów RCP, definicję własnych typów rejestracji RCP, możliwość dynamicznej zmiany trybu rejestracji z klawiatury lub linii wejściowej.

Instalowane przez nas elementy systemu dostarczane są przez firmę ROGER lub UNICARD.