SYSTEMY ALARMOWE

Podstawowym zadaniem systemów alarmowych jest poinformowanie o próbie kradzieży, włamania czy napadu do wnętrza obiektu oraz jego otoczenia.

Najważniejszym elementem systemu mającym wpływ na możliwości systemu, komfort użytkowania jest centrala alarmowa. Nowoczesne centrale posiadają możliwość programowania z wykorzystaniem komputera, integrację systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej z elementami kontroli dostępu oraz realizację funkcji automatyki domowej.

Urządzeniami niezbędnymi w systemach alarmowych są czujki alarmowe, których zadaniem jest wykrycie próby ingerencji lub obecności intruza na chronionym terenie. Najpopularniejsze są pasywne czujki podczerwieni lub czujniki magnetyczne. Ponadto o skuteczności systemu decydują sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne (akustyczne i optyczne).

Wszystkie wyżej wymienione warunki spełnia sprzęt firmy SATEL instalowany i polecany przez naszą firmę.